Програма Index призначена як для перевірки вмінь розв'язувати задачі з різних предметів, так і для вдосконалення отриманих знань, набутих вмінь і навичок. Index є унікальним проектом через поєднання в собі інтелектуальної роботи користувача (при усвідомленні питань та пошуці відповідей) та розробленої системи аналізу відповідей. Index призначений і для тих, хто хоче перевірити якість набутих знань та вмінь у навчальному процесі, і для тих, хто лише починає вивчати відповідні дисципліни, і для тих, хто хоче "помірятись силами" з іншими учасниками проекту.

Перше і найголовніше правило - спочатку думати, а потім ... ще кілька раз подумати і лише після цього давати відповідь. Принцип простий - за правильні відповіді учасник отримує бали (від 0 до 5, - залежно від складності задачі), а за неправильні відповіді бали втрачаються (в межах тільки поточної задачі, тобто, неможливо на одній задачі втратити більше балів, ніж та кількість, що є вагою задачі).

В Index-і вже розроблені і функціонують програми перевірки знань із наступних дисциплін:


Загальна кількість учасників проекту на сьогодні складає 926 осіб. Роз'язано 21179 людино-задач.
Найрозумніші: TOP-10, найакуратніші: aTOP-10.42813 | 70
  сховати  
  сховати  
показати
показати